Ceidofeta 630 Porto

Cedofeita 630 Porto

  • 5 דירות ייחודיות ומרווחות בתמהיל מגוון המתאימות לייעודים ושימושים שונים.
  • אופי התכנון, העיצוב, סטנדרט הבנייה והגמרים משקפים באופן מובהק את איכות הבנייה למגורים בפורטוגל.
  • הבניין ממוקם במרכז העיר פורטו.

Rua do Paraiso 49, 4000-132
Porto, Portugal

עוד קצת על פורטוגל

Cedofeita 630 Porto

  • 5 דירות ייחודיות ומרווחות בתמהיל מגוון המתאימות לייעודים ושימושים שונים.
  • אופי התכנון, העיצוב, סטנדרט הבנייה והגמרים משקפים באופן מובהק את איכות הבנייה למגורים בפורטוגל.
  • הבניין ממוקם במרכז העיר פורטו.

R. de Cedofeita 630,
4050-529 Porto, Portugal

"התחדשות עירונית" הינו מושג רחב לפחות כמו המושג "עירוניות" המקפל בתוכו מושגים חשובים נוספים כגון חברה ותרבות, טכנולוגיה ובעיקר את ההיסטוריה ואת העתיד לבוא.
פורטוגל ניסחה לעצמם במהלך שני העשורים האחרונים בהם החל השיח על "התחדשות עירונית" את האופן בו ליסבון ופורטו מקיימות בגבולותיהן התחדשות לטובת המשך צמיחה ופיתוח.